ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤOΠΟΙΗΤΙΚOY ISO 9001:2015 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΥΕΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤOΠΟΙΗΤΙΚOY ISO 9001:2015 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΥΕΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε.

Στις 4/6/2018 εκδόθηκε και απονεμήθηκε το πιστοποιητικο ISO 9001:2015, στην εταιρεία  ΟΡΥΕΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε. ( https://www.oriem.gr/ ).

H ΟΡΥΕΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε., αποτελεί φυσική συνέχεια της εταιρείας METAL FRAME, η οποία είχε εγκαταστήσει υπό την καθοδήγησή μας σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001 (στην τότε ισχύουσα έκδοση του 2008), από το Μάιο του 2011.

Η απόκτηση του πιστοποιητικού ISO 9001:2015, από την ΟΡΥΕΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε έγινε πάλι υπό την καθοδήγησή μας και ήταν ανώδυνη για την εταιρεία, αφού η εταιρεία τηρούσε το σύστημα υπό την προηγούμενη επωνυμία, οι δε επιπλέον απαιτήσεις του νέου προτύπου ενσωματώθηκαν ομαλά.

Ευχόμαστε στην ΟΡΥΕΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε . «Καλές δουλειές» και να συνεχίσει να εφαρμόζει  εποικοδομητικά το εγκαταστημένο σύστημα.

Γιώργος Οργανόπουλος