ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤOΠΟΙΗΤΙΚOY ISO 9001:2015 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤOΠΟΙΗΤΙΚOY ISO 9001:2015 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Στις 25/5/2018 εκδόθηκε και απονεμήθηκε το πιστοποιητικο ISO 9001:2015, στην εταιρεία  ΝΑΥΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (https://naushellascompany.wordpress.com/).

H ΝΑΥΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, η οποία εκτελεί μεταλλικές κατασκευές, ελασματουργικές και σωληνουργικές εργασίες, με εξειδίκευση στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα,  εγκατέστησε υπό την καθοδήγησή μας το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, προσπάθεια η οποία διήρκεσε 6 συνολικά μήνες.

Η απόκτηση του πιστοποιητικού ISO 9001:2015, από την ΝΑΥΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, θα της δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, του δημοσίου που το θέτουν ως προυπόθεση και θα την κάνει να ξεχωρίσει έναντι του ανταγωνισμού, με την παροχή ποιοτικών πιστοποιημένων υπηρεσιών.

Ευχόμαστε στην ΝΑΥΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  «Καλές Δουλειές».

Γιώργος Οργανόπουλος