ΕΝ-ISO-3834 Απαιτήσεις Ποιότητας συγκόλλησης τήξης μετάλλων

Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-ISO-3834, για τoν ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, πρόκειται για πρότυπο που θέτει τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση συστήματος Ελέγχου της Παραγωγικής Διαδικασίας σε εταιρείες που εκτελούν συγκολλήσεις μετάλλων, ήτοι

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (μέσα από το ΕΝ-1090-2 & -3)

& ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.

Το ΕΝ-ISO-3834 θα απασχολήσει ιδιαίτερα τις ανωτέρω κατηγορίες εταιρειών, αφού η συμμόρφωσή τους ως προς αυτό είναι ήδη επιβεβλημένη και αποτελεί προϋπόθεση για την ανάθεση εργασιών συγκόλλησης.

Η πιστοποίηση με βάση το ΕΝ-ISO-3834 και η έκδοση σχετικού Πιστοποιητικού από διαπιστευμένο Οργανισμό, αποτελεί πλέον προϋπόθεση για συμμετοχή εταιρειών σε Δημόσιους διαγωνισμούς που απαιτούνται συγκολλήσεις μετάλλων.

Αναλόγως των απαιτήσεων, το πρότυπο διαβαθμίζεται, από το αυστηρότερο στο ελαστικότερο σε

ΕΝ-ISO-3834-2

ΕΝ-ISO-3834-3

ΕΝ-ISO-3834-4

με τα κριτήρια για την ορθή επιλογή των ανωτέρω να θεσπίζονται στο EN-ISO-3834-1, ενώ το EN-ISO-3834-5 έχει γενικότερα πληροφοριακό σκοπό.