ISO-14001 Περιβαλλοντική Διαχείριση

Το πρότυπο ΙSO 14001: 2015 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια επιχείρηση για να βελτιώσει την περιβαλλοντική του απόδοση.

Προορίζεται για χρήση από επιχειρήσεις που επιδιώκουν να διαχειριστούν τις περιβαλλοντικές του ευθύνες με συστηματικό τρόπο, που συμβάλλει στον περιβαλλοντικό πυλώνα της αειφορίας.

Το ISO 14001: 2015 βοηθά τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο παρέχει αξία για το περιβάλλον, τον ίδιο τον οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
  • Εκπλήρωση των κανονιστικών - νομικών υποχρεώσεων συμμόρφωσης
  • Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο και τη φύση και ισχύει για τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών που ο οργανισμός καθορίζει ότι μπορεί είτε να ελέγξει είτε να επηρεάσει, λαμβάνοντας υπόψη μια προοπτική κύκλου ζωής.

Στο ISO 14001: 2015 δεν αναφέρονται συγκεκριμένα περιβαλλοντικά κριτήρια απόδοσης ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει για τη συστηματική βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ωστόσο, κάποια επιχείρηση που επιθυμεί να αποδείξει, βάσει πιστοποιητικού, ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ISO-14001: 2015 θα πρέπει να ενσωματώσει και να πληροί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει.

Το πρότυπο ΙSO 14001: 2015 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια επιχείρηση για να βελτιώσει την περιβαλλοντική του απόδοση.

Προορίζεται για χρήση από επιχειρήσεις που επιδιώκουν να διαχειριστούν τις περιβαλλοντικές του ευθύνες με συστηματικό τρόπο, που συμβάλλει στον περιβαλλοντικό πυλώνα της αειφορίας.

Το ISO 14001: 2015 βοηθά τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο παρέχει αξία για το περιβάλλον, τον ίδιο τον οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
  • Εκπλήρωση των κανονιστικών - νομικών υποχρεώσεων συμμόρφωσης
  • Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο και τη φύση και ισχύει για τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών που ο οργανισμός καθορίζει ότι μπορεί είτε να ελέγξει είτε να επηρεάσει, λαμβάνοντας υπόψη μια προοπτική κύκλου ζωής.

Στο ISO 14001: 2015 δεν αναφέρονται συγκεκριμένα περιβαλλοντικά κριτήρια απόδοσης ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει για τη συστηματική βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ωστόσο, κάποια επιχείρηση που επιθυμεί να αποδείξει, βάσει πιστοποιητικού, ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ISO-14001: 2015 θα πρέπει να ενσωματώσει και να πληροί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει.