Ποιοι Είμαστε

Η GOahead ιδρύθηκε το 2003, από το Γεώργιο Ν. Οργανόπουλο, Μηχανολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Συγκολλήσεων.

Αποστολή και Όραμά μας η χρησιμοποίηση της εμπειρίας 30 χρόνων στην ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων στην ελληνική βιομηχανία, ώστε να βοηθήσουμε ελληνικές επιχειρήσεις πάσης φύσεως, μορφής και τύπου να εγκαταστήσουν διαχειριστικά συστήματα ISO που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και βελτίωσή τους.

Το ανωτέρω Όραμα επιδιώκουμε να πετύχουμε με:

-        Τη στόχευση σε πελάτες που πραγματικά έχουν την ανάγκη των υπηρεσιών μας, κάτι που προσδίδει μεγαλύτερη αξία στο έργο μας και στην κοινωνική συνεισφορά μας.

-        Το σεβασμό στον πελάτη μας και την ευθύνη με την οποία τον αντιμετωπίζουμε, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

-        Την αξιολόγηση των δυνατοτήτων μας να ανταπεξέλθουμε στα έργα που μας ζητείται η εκπόνησή τους, ώστε να αναλαμβάνουμε έργα τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε εις πέρας.

-        Την επιλογή των κατάλληλων συνεργατών και λοιπών πόρων για κάθε έργο.

-        Την εκπαίδευση – καθοδήγηση των ανθρώπων της ομάδας μας ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες και αναδυόμενες ανάγκες και την επιπλέον δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης – συνεργατικότητας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας μας.

-        Το σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο, το περιβάλλον και την μοναδικότητα του καθενός.

-        Το σεβασμό στις θεσμικές, κανονιστικές, νομικές απαιτήσεις  που διέπουν τη λειτουργία μας ως επιχείρηση.

-        Την προώθηση των δραστηριοτήτων μας, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τις συνέργειες στις οποίες συμμετέχουμε.

-        Την καθημερινή προσπάθεια να επιτύχουμε όσα το ΜΟΤΤΟ μας πρεσβεύει, δηλαδή

       ΝΑ ΖΕΙΣ, Ν’ ΑΓΑΠΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ.