Ποιοι Είμαστε

Η GOahead ιδρύθηκε το 2003, από το Γεώργιο Ν. Οργανόπουλο, Μηχανολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Συγκολλήσεων.

Αποστολή και Όραμά μας η χρησιμοποίηση της εμπειρίας 30 χρόνων στην ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων στην ελληνική βιομηχανία, ώστε να βοηθήσουμε ελληνικές επιχειρήσεις πάσης φύσεως, μορφής και τύπου να εγκαταστήσουν διαχειριστικά συστήματα ISO που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και βελτίωσή τους.